កុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កុប

  1. សូរ​ឮ​ដោយ​គោះ, ដោយ​ចោះ, ចឹក​អ្វី​ៗ។
    មនុស្ស​ពាក់​ស្បែក​ជើង​ដើរ​ឮ​កុប​ៗ។
    មាន់​ចឹក​ស្រូវ​ក្នុង​ចង្អេរ​ឮ​កុប​ៗ ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត