កេវ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កេវ

  1. បំពត់​ប្រជុំ​ឲ្យ​ចុង​ទាំង​ពីរ​ខាង​ជួប​គ្នា ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​រាង​ជា​កន្ទោង ឬ​ជា​ត្រួយ, ជា​សាជី
    កេវ​កន្ទោង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត