កែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កំណែ

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កែ

  1. រើ​ធ្វើ​ឡើង​ទៀត​ឲ្យ​ខុស​អំពី​ភាព​ដើម។
    ត្រូវ​កែ​ជា​ថ្មី, កែ​តម្រូវ, កែ​សំដី, កែ​ខ្លួន, កែ​ប្រែ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

Pangasius conchophilus

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត