កែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

ពាក្យបងប្អូន: កំណែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កែ
ឡាតាំងយានកម្ម kae
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kae/


កិរិយាសព្ទ

កែ

  1. រើ​ធ្វើ​ឡើង​ទៀត​ឲ្យ​ខុស​អំពី​ភាព​ដើម។
    ត្រូវ​កែ​ជា​ថ្មី, កែ​តម្រូវ, កែ​សំដី, កែ​ខ្លួន, កែ​ប្រែ

ពាក្យទាក់ទង

សន្តានពាក្យ

បំណកប្រែ

Pangasius conchophilus

ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមជួនណាត