កំលោះ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កំលោះ (kâmluŏh)

  1. មនុស្ស​ប្រុស​ដែល​ពេញ​ការ, ពេញ​កម្លាំង​ល្មម​មាន​ប្រពន្ធ។
    មនុស្ស​កំលោះ, មនុស្ស​ពេញ​កំលោះ។
    ភ្លើង​ដែល​កំពុង​ឆេះ​ពេញ​បន្ទុក​ក៏​ហៅ ភ្លើង​ពេញ​កំលោះ ដែរ។
  2. ឈ្មោះសន្លឹកបៀរ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំលោះ (kâmluŏh)

  1. ដែលនៅលីវ, មិនទាន់មានប្រពន្ធ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត