ក្ញុំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរបុរាណ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

តាមសិលាចារឹកខ្មែរសម័យសតវត្សទី៧។

នាម[កែប្រែ]

ក្ញុំ

  1. ខ្ញុំ, អ្នកបម្រើឬ ក្ញុំបម្រើ។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជាសូរិយ