ក្ដែងៗ

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក្ដែងៗ

  1. ដែល​ឮ​ខ្លាំង​ក្របាត់ ដោយ​ស្រែក ឬ យំ។
    ស្រែក​ក្ដែង​ៗ, យំ​ក្ដែង​ៗ, ដង្ហោយ​ក្ដែង​ៗ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត