ក្នុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ធ្នាក់[កែប្រែ]

ក្នុង

  1. កំលុង, រវាង​មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ, ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ, ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ, ក្នុង​ស្រុក, ក្នុង​ភូមិ, ក្នុង​ផ្ទះ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
  3. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  4. ភូមិនៃឃុំព្រែកតាមាក់
  5. ភូមិនៃឃុំល្វែងឫស្សី

ន័យផ្ទុយ[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត