ក្នុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក្នុង
k̥nuṅ
ឡាតាំងយានកម្ម knong
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰnoŋ/


ធ្នាក់

ក្នុង

  1. កំលុង, រវាង​មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ, ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ, ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ, ក្នុង​ស្រុក, ក្នុង​ភូមិ, ក្នុង​ផ្ទះ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
  3. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  4. ភូមិនៃឃុំព្រែកតាមាក់
  5. ភូមិនៃឃុំល្វែងឫស្សី

ន័យផ្ទុយ

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

=ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមជួនណាត