ក្បឺត

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បឺត>ក+្ប+ឺ+ត>ក្បឺត។(ផ្នត់ដើម)

  • ពាក្យបងប្អូន: រឺត

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ក្បឺត

  1. រឹត​ឲ្យ​ដក​ឲ្យ​លូត​ចេញ។
    ក្បឺត​សំពត់។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត