ក្បែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

ក្បែរ

  1. ប្រប, ខាង។
    ក្បែរ​មាត់​ច្រាំង, ក្បែរ​ផ្លូវ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត