ក្រញូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មិន​រីករាយ; មិន​ស្លូត​បូត : មុខ​ក្រញូវ, ចិញ្ចើម​ក្រញូវ ។