ក.

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ក.

  1. ការបំព្រួញនៃ ក្រាម