ក្រាម

ពីWiktionary

( ន. ) វត្ថុ​ធ្វើ​ពី​អាចម៍​ប្រចៀវ សណ្ឋាន​ដូច​អំបិល, លាយ​នឹង​ធ្យូង, ស្ពាន់​ធ័រ ធ្វើ​ម្សៅ​បាន ។ ក្រាម​ជា​វត្ថុ​ត្រូវ​ការ​ក្នុង​ជាង​ទង គេ​ប្រើ​បង់​ក្នុង​មាស ឬ ប្រាក់​ដែល​រំលាយ​ដើម្បី​ឲ្យ​កាត់​ជាតិ​ដែល​មិន​បរិសុទ្ធ​ចេញ ។

បារ. ( ន. ) (gramme) កូន​ជញ្ជីង​បារាំងសែស ទម្ងន់ ១០០ សង់ទីក្រាម

( ន. ) គ្រាប់ ឬ ដុំ​រឹង​ដូច​ក្រួស​ដែល​កើត​ពី​ស្ករ​ផ្សេង​ៗ ឬ​ពី​រងូ​មាន​រស​ផ្អែម : ស្ករ​ក្រាម, រងូ​ឡើង​ក្រាម ។

  1. crystal, cristal ដុំនៃសារធាតុដែលបានក្លាយជារឹងដោយមានទ្រង់ទ្រាយស្មើសាច់។ (ប្រើនៅឧត្តមសិក្សា)