គិត

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា គិត
ឡាតាំងយានកម្ម kɨt
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɨt/


កិរិយាសព្ទ

គិត

  1. ត្រិះរិះ, ពិចារណា, នឹក, នឹក​ដល់, រឭក : គិត​ហើយ​សឹម​ធ្វើ ។ នាម​របស់ ​គិត នេះ​ជា គំនិត ។