ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គុណនាម ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:category tree/data' not found.

These words are 형용사 (hyeong-yongsa, 形容詞), i.e. Korean adjectives.

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។