ដល់ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ដល់ +

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ដល់ក

  1. ដែលបរិភោគអ្វីមួយហួសកំរិតលេបលែងទៅរួចទៀត។
    ស៊ីឆ្អែតដល់ក
    ផឹកស៊ីដល់ក
  2. ដែលប្រៀបធៀបនូវគុណសម្បត្តិរឺលក្ខណៈអ្វីមួយអោយខ្លាំងក្លា ដល់កំរិតកំពូល, មែនទែន, ខ្លាំងក្លា
    នាងស្អាតដល់ក