ថ្មី

ដោយWiktionary
 1. ( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ចាស់ គឺ​ថ្មោង​ឬ​ប្រើប្រាស់​ហើយ​តែ​មិន​ទាន់​សៅហ្មង, មិន​ទាន់​ខូច​ខាត : សំពត់​ថ្មី, មិត្ត​ថ្មី ។
 2. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ Thmei
 3. ភូមិនៃឃុំទឹកជោរ
 4. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 5. ភូមិនៃសង្កាត់ព្នៀត
 6. អតីតភូមិនៃឃុំព្នៀត
 7. ភូមិនៃឃុំគោករមៀត
 8. ភូមិនៃឃុំស្វាយចេក
 9. ភូមិនៃឃុំតាផូ
 10. ភូមិនៃឃុំមាល័យ
 11. ភូមិនៃឃុំអូរស្រឡៅ
 12. ភូមិនៃឃុំកន្ទឺ១
 13. ភូមិនៃឃុំតាគ្រាម
 14. ភូមិនៃឃុំតាម៉ឺន
 15. ភូមិនៃឃុំបន្សាយត្រែង
 16. ភូមិនៃឃុំក្ដុលតាហែន