ធំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( គុ. ) ទីទៃ​ពី​តូច គឺ​មាន​រូប​មាន​សំណុំ​សំនួន​ច្រើន​ជាង​គេ ។ ធំ​ធាត់ ឬ ធាត់​ធំ ដែល​ធំ​ផង​ធាត់​ផង ។ (ព. ប្រ.) ដែល​កាន់​តែ​ដុះដាល​កើត​កាល​វាល​គុម្ព​តាម​លំដាប់​កាល​ឡើង : ឥឡូវ​នេះ វា​កាន់​តែ​ធំ​ធាត់​ក្រែល​ហើយ ។
 2. ( បុ. ស. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ក្មួយ​ហៅ​បង​ប្រុស​ឬ​បង​ស្រី​របស់​បិតា​ឬ​របស់​មាតា ក្នុង​ទី​ចំពោះ​មុខ​ឬ​កំបាំង​ហៅ​ក៏​បាន : អញ្ជីញ​ធំ​អង្គុយ; ពាក្យ​ទំយើ​ថា អ៊ំ; បើ​ក្នុង​ទី​កំបាំង​ច្រើន​ហៅ​ថា ឪពុក​ធំ គឺ​ធំ​ប្រុស, ម្ដាយ​ធំ គឺ​ធំ​ស្រី; អ្នក​ដទៃ​មិនមែន​ជា​ញាតិ ដែល​មាន​អាយុ​ច្រើន​ស្រករ​នឹង​ឪពុក​ធំ​ឬ​ម្ដាយ​ធំ ក៏​ហៅ ធំ ឬ អ៊ំ បាន​ដែរ ។
 3. សាងដោយជយវម៌្មទី៤ សតវត្សទី១០ រចនាបថកោះកេរ ព្រហ្មញ្ញសាសនា
 4. ភូមិនៃឃុំទួលព្រះឃ្លាំង
 5. ភូមិនៃឃុំទួលគ្រើល
 6. ភូមិនៃឃុំភូមិធំ
 7. ភូមិនៃឃុំក្រាំងយ៉ូវ
 8. ភូមិនៃឃុំសណ្ដាន់
 9. ភូមិនៃឃុំថ្កូវ
 10. ភូមិនៃអង្គររាជ្យ
 11. ភូមិនៃឃុំល្វា
 12. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយក្រាំង
 13. ភូមិនៃឃុំត្នោត
 14. ភូមិនៃឃុំធ្លក
 15. ភូមិនៃឃុំកំពែង
 16. ភូមិនៃឃុំភ្នំដិន
 17. ភូមិនៃឃុំស្រែរនោង