បទ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ បទ
សទ្ទតា បត់
ឡាតាំងយានកម្ម bɑt
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɓɑt/


បត់ សំ. បា. ( ន. ) ឧបាយ; រឿង, ហេតុ; ទី; ការ​រក្សា; ចំណែក; ជើង; ស្នាម​ជើង; ផ្លូវ; ទំនង, ដំណើរ​ទំនង, ដើម​ទង ។ គ្វាម, លំនាំ នៃ​សំឡេង​ដែល​សូត្រ​ឬ​ដែល​ច្រៀង ។ បទ​សរភញ្ញ (ម. ព. សរភញ្ញ) ។

( និ. ) ដ្បិត (ព. បុ.); (ព. កា.) ចង្អុល​ប្រាប់​ពាក្យ បទ (ដ្បិត) : ប្រពន្ធ​ឃើញ​ឃាត់​ទៅ ប្ដី​មិន​ត្រូវ​ថា​កុំ​អ្នក ឯង​ខឹង​លោ​វាយ​ធាក់ ដោយ​ចិត្ត​ធំ​បទ​បាន​ស្រា ។... (សាស្ត្រ​ច្បាប់​ប្រុស បណ្ឌិត​មៃ) ។ ម. ព. ដ្បិត ទៀត​ផង ។