បាន

ពីWiktionary

សុិសខ្មែរ។ 40829

ការបញ្ចេញសំលេងរឿងសុិច

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា បាន
ឡាតាំងយានកម្ម baan
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɓaːn/


កិរិយាសព្ទ

បាន

( កិ. ) សម្រេច, សម្រេច​ប្រយោជន៍​, ដល់​ព្រម​, សម​ប្រកប​, កប​ : បាន​ទ្រព្យ​, បាន​កូន, បាន​ស្រូវ​ច្រើន ។ បាន​ការ កើត​ការ, សម្រេច​ការ ។ បាន​ចិត្ត ឡើង​ទឹក​ចិត្ត នាំ​ឲ្យ​អង់អាច​ព្រហើន​ដោយ​ស្គាល់​ចិត្ត ។ បាន​ដៃ​ស៊ប់​ឬ​លុះ​ក្នុង​កណ្ដាប់​ដៃ ។ល។

( កិ. នុ. ) ពាក្យ​ជា​ជំនួយ​កិរិយា​សព្ទ​ជា​អតីត​កាល​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ខាង​ដើម​នៃ​កិរិយា​សព្ទ​ដើម្បី​ឲ្យ​ច្បាស់​លាស់​ថា រួច​ហើយ ដូច​ជា បាន​ឃើញ, បាន​ដឹង, បាន​ឮ, បាន​ឲ្យ ជាដើម ។

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ល្អ, ល្អ​ជា; ច្រើន, បាន​ច្រើន : ចិត្ត​បាន គឺ​ចិត្ត​ជា, ចិត្ត​ល្អ, ចេះ​ឈឺ​ឆ្អាល​គេ : វា​ល្ងង់​ដែរ​ទេ ប៉ុន្តែ​ចិត្ត​បាន​ណាស់ ។ ដេក​បាន គឺ​ដេក​លក់​ស្រួល, ដេក​ស្កប់ ។ ស៊ី​បាន គឺ​ស៊ី​ចូល, ស៊ី​ឆ្ងាញ់, ស៊ី​ឆ្អែត​ស្កប់ស្កល់ ។ល។

( ន. ) (ម. ព. ទឹក​បាន និង អដ្ឋបាន) ។