ផ្អប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ផ្អប
ឡាតាំងយានកម្ម phʼɑɑp
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /pʔɑːp/


កិរិយាសព្ទ

ផ្អប

  1. ដាក់​ឲ្យ​អប​ជិត​គ្នា, អប​ផ្ទប់ផ្ទល់; អែបអប​ផ្ទប់ផ្ទល់ : ផ្អប​ប្រែក​រទេះ ។