ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលមិនត្រូវបានចាត់ជាថ្នាក់

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:២៩ ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. All languages
 2. Deleteme
 3. Hungarian language
 4. Pages using duplicate arguments in template calls
 5. Pages using invalid self-closed HTML tags
 6. Pages with script errors
 7. Pages with syntax highlighting errors
 8. User de
 9. User en
 10. User es
 11. User fr
 12. User it
 13. User ja
 14. User km
 15. User ko
 16. User lo
 17. User ru
 18. User th
 19. User tl
 20. User tr
 21. Wiktionary
 22. km:ខែ
 23. កិរិយាសព្ទភាសាកូរ៉េ
 24. កំនាព្យ
 25. គីមីវិទ្យា
 26. គុណកិរិយសព្ទភាសាខ្មែរ
 27. គុណនាមខ្មែរ
 28. គ្រឺះមូលដ្ឋាន
 29. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
 30. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលត្រូវបានលាក់
 31. ថ្នាក់កង្កែប
 32. ទំព័រគំរូ
 33. ទំព័រដែលគ្មានលិបិក្រម
 34. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់
 35. នាមជាភាសាខ្មែរ
 36. នាមភាសាខ្មែរ
 37. បរិវាសព្ទខ្មែរ
 38. បរិវាសព្ទភាសាខ្មែរ
 39. បំណកប្រែម៉ាសេដ្វានខ្វះបរិវត្តអក្សរ
 40. បំណកប្រែអ៊ីវ្រីខ្វះបរិវត្តអក្សរ
 41. ពាក្យ ស្លោក
 42. ពាក្យកម្ចីសំស្រ្កឹត
 43. ពាក្យកំលាយខ្មែរ
 44. ពាក្យខ្មែរបានមកពីបារាំង
 45. ពាក្យតាមប្រភេទនៃពាក្យ
 46. ពាក្យត្រូវលុប
 47. ពាក្យរឹសភាសាខ្មែរ
 48. លោហៈ
 49. សិប្បីសត្វ
 50. សំភារៈ

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)