ភាសាខ្មែរ

ដោយWiktionary
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ភាសាខ្មែរ.png

នាមខ្មែ - khmer =[កែប្រែ]

khmer

https://www.google.com.kh/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung&source=android-browser&q=%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82&gws_rd=cr&dcr=0&ei=OsnEWYbqAYW_0ATQqI6wBg[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ (phéasakhmêr) ភាសា + ខ្មែ


បំណកប្រែ[កែប្រែ]

Superscript text

|}