ភាសា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

  • អំនាន: /ភា'សា/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី បាលី bhāsā, សំស្ក្រឹត ភាឞា

នាម[កែប្រែ]

ភាសា

  1. សំដី, ពាក្យ[១]
    ឧ. ភាសា​សំស្ក្រឹត, ភាសា​បាលី, ភាសា​ជាតិ, ភាសា​បរទេស ។ល។
  2. (ភាសាវិទ្យា) លំដាប់ថ្នាក់ជាក់លាក់របស់ប្រព័ន្ធសូរសព្ទរបស់មនុស្ស។ (ជាបឋមប្រព័ន្ធសូរ)
  3. (ភាសាវិទ្យា) ប្រព័ន្ធសញ្ញាដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមណាមួយក្នុងកាលនិងក្នុងលំហណាមួយ។[២]

ការបកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]