លែង

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា លែង
ឡាតាំងយានកម្ម lɛɛng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /lɛːŋ/


កិរិយាសព្ទ

លែង

  1. ( កិ. ) ឈប់, លើក​ឈប់​ធ្វើ, មិន​រវល់;
  2. លះ​ស្រឡះ មិន​ត្រូវ​ការ : លែង​ឲ្យ, លែង​យក, លែង​បរិភោគ; លែង​ប្រពន្ធ ។
  3. បណ្តោយ​ឲ្យ​ទៅ​តាម​ការ, បើក​អំណាច​ឲ្យ​ចេញ : លែង​គោ, លែង​មនុស្ស​ទោស, លែង​ចោរ ។
  4. បណ្តោយ​ឲ្យ​របូត, ឲ្យ​ឃ្លាត​ចេញ​ពី​កណ្តាប់​ដៃ : លែង​ខ្សែ​ពី​ដៃ ។
  5. ចំហ​ខ្លួន : លែង​ខ្លួន ។ល។ លែង​លះ ឬ លះ​លែង លែង​គ្នា​ស្រឡះ ឬ​លែង​ដាច់​ស្រឡះ​មិន​ត្រូវ​ការ​ត​ទៅ​ទៀត : លែង​លះ​ប្តី​ប្រពន្ធ ។
  6. ភូមិនៃឃុំទំរីង