លះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា លះ
ឡាតាំងយានកម្ម lĕəh
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /lĕəh/


កិរិយាសព្ទ

លះ

( កិ. ) កាត់​ចុង​មែក​ឬ​គល់​មែក ដើម្បី​ឲ្យ​ស្រឡះ ឬ​ឲ្យ​សំណុំ​ដើម​វែង​ចម្រើន​ឡើង​ទៀត : លះ​មែក​ឈើ ។ ពុះ​លួស​រំហូត : ពុះ​ឫស្សី​លះ​ពី​ចុង​ទៅ​គល់ ។ មុត​ដូច​គេ​អារ : ស្មៅ​ត្រសិត​លះ​ជើង ។ ចោល​ស្រឡះ​លែង​ត្រូវ​ការ, លែង​ធ្វើ​ត​ទៅ​ទៀត, លែង​នឹក​នា, មិន​ឲ្យ​មាន​ត​ទៅ​ទៀត : លះ​ទុច្ចរិត, លះ​សេចក្ដី​ទុក្ខ, លះ​កិលេស ។

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ច្បាស់, ស្រឡះ មិន​ប្រឡិមប្រឡុំ, មិន​រអាក់រអួល; ដែល​អស់​អាថ៌​សេចក្ដី : សម្ដី​លះ; និយាយ​លះ, មើល​សំបុត្រ​លះ ។