ស្ថិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( កិ. ) (ឋិត) ឋិត (ម. ព. នេះ) ។ ស្ថិតស្ថេរ ដូច​គ្នា​នឹង ឋិតថេរ ដែរ ។