ស្ថិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ស្ថិត
ឡាតាំងយានកម្ម sthət
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /stʰət/


កិរិយាសព្ទ

ស្ថិត

  1. (ឋិត) ឋិត (ម. ព. នេះ) ។ ស្ថិតស្ថេរ ដូច​គ្នា​នឹង ឋិតថេរ ដែរ ។