ស្រលាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

--ល៉ាញ់ ( កិ. ) គាប់​ចិត្ត, ពេញ​ចិត្ត, កួច​កាន់​ចិត្ត​ឬ​ជាប់​ចិត្ត ដោយ​ស្នេហា, ដោយ​មេត្តា (សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ច្រើន​សរសេរ ស្រឡាញ់ ជាង) : អ្នក​ប្រាជ្ញ​ស្រឡាញ់​ធម៌, មាតា​បិតា​ស្រឡាញ់​បុត្រ (បុ. សរ. ស្រលេញ) ។ ព. ផ្ទ. ស្អប់ ។ ស្រឡាញ់