ស្អកក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ស្អក+>ស្អកក។

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ស្អកក

  1. ធ្វើឱ្យប្រែសំឡេងក្នុងក រឺ ស្ងួតក

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត