អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ពីWiktionary


Bureaucracy => Special:Makebot/CarsracBot / meta:Steward_requests/Bot_status

  • User:CarsracBot is a pure interwiki bot, using PyWikipedia framework!
  • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
  • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
កំណែប្រែរបស់Wikidata
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

  • ប្រៀបធៀបប្រវត្តិ កំណាព្យកាព្យឃ្លោង ម៉ោង២០:១៦ +២៥៩៦103.17.215.155 ការពិភាក្សា(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ត្រីស្មាលនេះម្ល៉េះពាលពៅ គេងលក់ឬនៅក៏មិនដឹង នឹកបងខ្លះទេស្រស់ព្រលឹង ឬមួយអូនខឹងបងរឿងអី្វ។ យប់នេះជារាត្រីខាងខ្នើត ចន្រ្ទារះអើតចាំងរង្សី បំភ្លឺសព្វសត...)


100 nieuwste artikelen

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤