រាជសព្ទ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ រាជ+សព្ទ>រាជសព្ទ។

នាម[កែប្រែ]

រាជសព្ទ (réachspôt)

  1. ពាក្យសម្រាប់ប្រើជាមួយខ្សែស្ដេច

បំណកប្រែ[កែប្រែ]