ដោយWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ
山-order.gif

ជប៉ុន[កែប្រែ]

ការអាន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Script error: No such module "ja-headword". ១. ភ្នំ