ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
លំដាប់នៃការសរសេរ
山-order.gif

ជប៉ុន[កែប្រែ]

ការអាន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(hiragana やま, rōmaji yama) ១. ភ្នំ