ដោយWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ
山-order.gif

ជប៉ុន[កែប្រែ]

ការអាន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា やま, រ៉ូម៉ាជិ yama) ១. ភ្នំ