ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 5 kanji)

  • (បែបជប៉ុន)
  • (បែបចិន)
  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in Module:utilities at line 143: The language code "Japanese" is not valid..

ការអាន[កែប្រែ]

Particle[កែប្រែ]

(ほど, hodo)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in Module:utilities at line 143: The language code "Japanese" is not valid..