ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 5 kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Script error: The function "template_categorize" does not exist.

ការអាន[កែប្រែ]