claim

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

claim (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ claims, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន claiming, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត claimed)

  1. រាប់ (ទឹកដី), ចាត់ទុក
  2. អះអាង, អះអាងថា, ពោលអះអាង
  3. ដណ្ដើម, ទាមទារ

នាម[កែប្រែ]

  1. សិទ្ធិ
  2. អំណាច
  3. ការទាមទារ
  4. ការអះអាង