កខិបកខុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កខិបកខុប

  1. ដែល​មានចិត្តអរ ព្រោះបាន​របស់ជាទីគាប់​ចិត្ដ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កខិបកខុប

  1. ដោយមានចិត្តអរ ព្រោះបាន​របស់ជាទីគាប់​ចិត្ដ។
    អរ​កខិបកខុប

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត