កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កង្វះ + អាហារូបត្ថម្ភ> កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:links at line 215: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ភាពទទួលអាហារមិន​គ្រប់គ្រាន់ (របប​ប៉ុល ពត)។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សៀវភៅពន្យល់ពាក្យជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០-១២