បារាំង

ពីWiktionary

ពាក្យខ្មែរខ្វះសំលេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យ បារាំង France (‘ហ្វ្រង្សិ៍’)

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ បារាំង
សទ្ទតា បា-រ៉័ង
ឡាតាំងយានកម្ម baarang
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɓaːraŋ/


នាមអសាធារណ៍

បារាំង

  1. (ប្រទេស) ឈ្មោះ​ដែន​ឬ​ប្រទេស​របស់​បារាំង​សែស
    ឧ. ប្រទេស​បារាំង, របស់​មក​ពី​ប្រទេស​បារាំង
  2. (ជាតិពន្ធុ) ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា​ពាក្យ​ហៅ​ពួក​មនុស្ស​ជាតិ​បារាំង​សែស​ទាំងអស់​គ្នា​ថា បារាំង។
  3. (សមហូនាម) សំដី​និយាយ​ដោយ​រួប​រួម តាម​ទម្លាប់​របស់​ប្រជាជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ខ្លះ, សូម្បី​ពួក​មនុស្ស​អ្នក​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​ទាំង​ប៉ុន្មាន ក៏​ហៅ បារាំង​ៗ ដូច​គ្នា​ទាំងអស់។
  4. (ភាសាវិទ្យា) ភាសាប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិបារាំង និង ប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង។

ន័យដូច

បំនកប្រែ

គុណនាម

បារាំង

  1. អ្វី​ទាំងពួង​ដែល​មាន​ដើម​កំណើត​មក​ពី​ប្រទេសបារាំង​។
  2. អ្វី​ទាំងពួង​ដែល​មាន​ដើម​កំណើត​មក​ពី​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​ហៅ​ថា បារាំង​ៗ ទាំងអស់, ដូច​យ៉ាង អក្សរ​បារាំង, ខោ​បារាំង, ដំឡូង​បារាំង, មាន់​បារាំង ជាដើម។

ពាក្យសំរង់

ឯកសារយោង

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ បារាំង