កឈរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ + ឈរ> កឈរ។

គុណនាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ដែលនៅហូបបានផឹកបាន។

កំណត់ប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

  • ប្រើនៅពេលមនុស្សជិតស្លាប់ រឺ មនុស្សចាស់។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត