កញ្ចុះឆ្នូត

ពីWiktionary

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះ + ឆ្នូត'> កញ្ចុះឆ្នូត

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះឆ្នូត

  1. ប្រភេទត្រីកញ្ចុះម្យ៉ាងដែលមានពួក កញ្ចុះមានពីប្រភេទគឺ កញ្ចុះឆ្នូតតូច និង កញ្ចុះឆ្នូតធំ ស្ថិតក្នុងពួក មីស្តឹស
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។