កញ្ចុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូប។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ត្រីកញ្ចុះ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

មកពី???

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះ

  1. ឈ្មោះ​ត្រី​ឥតស្រកាមួយ​ប្រភេទ មាន​ធ្មុង​ដុះ​នៅ​ក្រោយ​ត្រចៀក​ទាំង​ពីរ​ខាង ធ្មុង​មួយ​ដុះ​នៅ​លើ​ខ្នង រូប​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ត្រី​ឆ្លាំង តែ​តូច​ជាង​ត្រី​ឆ្លាំង ។ កញ្ចុះ​មាន​បី​ប្រភេទ​គឺ កញ្ចុះក្ដោង, កញ្ចុះថ្ម, កញ្ចុះឆ្នូត។ ត្រីនេះស្ថិតក្នុងពួកតាមឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រដូចជា មីស្តឹស គ្លីបតូថូរ៉ាក់ ផ្សូដូមីស្តឹស អាគីស៊ីស និង ផ្សូដូបាហ្ការៀស
  2. ប្រភេទដើមឈើម្យ៉ាង
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចុះ> កញ- + ្ចុះ 'ចុះ' > កញ្ចុះ។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះ

  1. ខ្ទមបញ្ចុះក្នុងទឹក។
បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Khmer Online Dictionary