កញ្ចុះអង្កាមតឿ

ពីWiktionary

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + តឿ

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះអង្កាមតឿ

  1. ប្រភេទកញ្ចុះអង្កាមមួយប្រភេទ ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ផ្សូដូបាហ្ការៀសស៊ីម្លីស ក្នុងពួក ផ្សូដូបាហ្ការៀស មានប្រវែង ៥,១ សម.។

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។