កញ្ឆក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឆក់ > កញ- + ្ឆក់ 'ឆក់' > កញ្ឆក់។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ឆក់

  1. ចាប់​យក​ដោយ​ប្រញាប់

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. [១]
  3. Online Dictionary