កញ្ឆេង

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ឆេង

  1. លោត​ដោយ​សប្បាយ, ដោយ​មាន​សោមនស្ស
    គោ​កញ្ឆេង
    លោត​កញ្ឆេង

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Online Dictionary