កញ្ឆែវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឆែវ > កញ- + ្ឆែវ 'ឆែវ' > កញ្ឆែវ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កញ្ឆែវ

  1. ដោយវៀចឆែវទៅម្ខាង យ៉ាងឆែវម្ខាង
    មាត់ចានវៀច​កញ្ឆែវ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆែវ

  1. ដែល​វៀច​ឆែវ​ទៅ​ម្ខាង​ៗ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. Online Dictionary