កញ្ជង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កញ្ជង់

  1. ពាក្យ​សម្រាប់ចម្រើន​ពាក្យ​លិច​ឲ្យប្លែកឡើង
    លិចកញ្ជង់ មានន័យថា ហិន​ហោចវិនាស​អន្តរាយ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ដោយ​មារយាទ​មិន​ល្អ។
    គេ​ច្រើន​និយាយ​ភ្ជាប់ថា លិច​កញ្ជង់​លង់កញ្ជើ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត