កញ្ជែះស្រូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ជែះ + ស្រូវ

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ជែះស្រូវ

  1. បុកស្រូវ, ស្រិតអង្ករបន្តិចបន្តួច ប្រមាណ ១ ក្ដាប់ ២ ក្ដាប់ មិន​ពេញ​ត្បាល់

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]