កញ្ជែះ

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ជែះ > កញ- + ្ជែះ 'ជែះ' > កញ្ជែះ។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ជែះ

  1. បុកតិច​ៗ, បុក​ថ្នម​ៗ
    កញ្ជែះ​ស្រូវ រឺ កញ្ជែះ​អង្ករ មានន័យថា ​បុក​ស្រូវ, ស្រិត​អង្ករបន្តិចបន្តួច ប្រមាណ ១ ក្ដាប់ ២ ក្ដាប់ មិន​ពេញ​ត្បាល់។
    មនុស្សកញ្ជែះ​ច្រក មានន័យថា ​មនុស្ស​ក្រីក្ររហេមរហាម ដែល​រក​ព្រឹក​បាន​ស៊ី​ព្រឹក រក​ល្ងាចបាន​ស៊ីល្ងាច។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary