កញ្ជ្រក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រក់ (kânhchrôk)

  1. ដែល​អាប់​ស្រី​សួស្ដី, ឥត​រាសី, ពភ្លក់
  2. (ពាក្យទ្រគោះ) ដែលជាមនុស្សកញ្ជ្រក់។
    ខ្មោចអា​កញ្ជ្រក់​យ៉ាង​នេះ អ្នក​ណា​គេ​នឹង​ឲ្យ​កូន។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary