កណ្ដាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ???

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កណ្ដាស់

  1. ឈ្លក់ខ្យល់​ដោយ​ឆួល

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]