កណ្ដូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដូង (kândong)

  1. ឥត​កន្ទុយ
    មាន់​កណ្ដូង
    សក់​ដែល​កាត់​ត្រងិល​ក្រោយ ក៏​ហៅ​ថា​សក់​កណ្ដូង
    ខ្លែងបង្ហើរ​ដែល​ឥត​កន្ទុយ ក៏​ហៅ​ថា ខ្លែង​កណ្ដូង​ដែរ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]